Haruz


Eigennaam ♂

Betekenis: Gretig – voorzichtig – ijverig

De vader van Mesullémet, die de moeder van Amon, de koning van Juda was.

Bijbelverzen:

(2 Koningen 21:19) Amon was twee en twintig jaren oud, toen hij koning werd, en hij regeerde twee jaren te Jeruzalem; en de naam zijner moeder was Mesullémet, een dochter van Haruz van Jotba.

Deel dit artikel op: