Haran


Eigennaam ♂ & Plaatsnaam

Betekenis: Bergachtig land – een bergbeklimmer – bergbewoner

  • De derde zoon van Terah en dus de jongste broer van Abram.
  • Een leviet, in de tijd van David, een van de familie van Simeï.
  • Een zoon van de grote Kaleb, bij zijn bijvrouw, Efa.
  • Haran of het Charran uit Handelingen is de naam van de plaats waarheen Abraham met zijn gezin migreerde uit Ur der Chaldeeën, en waar de nakomelingen van zijn broer, Nahor, zich vestigden. Dit zou in Mesopotamië zijn, of meer specifiek in Paddan-Aram.

Bijbelverzen:

Genesis 11:26 – Genesis 11:27 – Genesis 11:28 – Genesis 11:29 – Genesis 11:31 – Genesis 11:32 – Genesis 12:4 – Genesis 12:5 – Genesis 27:43 – Genesis 28:10 – Genesis 29:4 – Numeri 32:36 – 2 Koningen 19:12 – 1 Kronieken 2:46 – 1 Kronieken 23:9 – Jesaja 37:12 – Ezechiël 27:23 – Handelingen 7:2 – Handelingen 7:4

Deel dit artikel op: