Haróseth der heidenen


Plaatsnaam

Betekenis: Beeldhouwwerk der heidenen – doofheid der heidenen – stilte der heidenen

Een plaats die alleen wordt genoemd in het verslag van het gevecht met Sísera. Sísera kwam er vandaan en vluchtte daarheen.

Bijbelverzen:

(Richteren 4:2) Zo verkocht hen de HEERE in de hand van Jabin, koning der Kanaänieten, die te Hazor regeerde; en zijn krijgsoverste was Sísera; dezelve nu woonde in Haróseth der heidenen.

(Richteren 4:13) Zo riep Sísera al zijn wagenen bijeen, negenhonderd ijzeren wagenen, en al het volk, dat met hem was, van Haróseth der heidenen tot de beek Kison.

(Richteren 4:16) En Barak jaagde ze na, achter de wagenen en achter het heirleger, tot aan Haróseth der heidenen. En het ganse heirleger van Sísera viel door de scherpte des zwaards, dat er niet overbleef tot één toe.

Deel dit artikel op: