Harod


Plaatsnaam

Betekenis: Huivering – verbazing – angst

De bron van Harod. Een bron waarbij Gideon en zijn grote leger hun kamp opsloegen, op de ochtend van de dag, die eindigde in de vlucht van de Midianieten.

Bijbelverzen:

(Richteren 7:1) Toen stond Jerubbaäl (dewelke is Gídeon) vroeg op, en al het volk, dat met hem was; en zij legerden zich aan de fontein van Harod; dat hij het heirleger der Midianieten had tegen het noorden, achter den heuvel More, in het dal.

Deel dit artikel op: