Harif


Eigennaam ♂

Betekenis: Herfstregen

Een Israëliet van wie honderdtwaalf nakomelingen met Zerubbábel uit ballingschap terugkeerden vanuit Babylon. De naam komt opnieuw voor bij de “hoofden van het volk”, die het verbond bezegelden.

Bijbelverzen:

(Nehémia 7:24) De kinderen van Harif, honderd [en] twaalf;

(Nehémia 10:19) Harif, Anáthoth, Nebai,

Deel dit artikel op: