Haref


Eigennaam ♂

Betekenis: Rijpheid – een plukje – minachtend

Een naam die voorkomt in de stamboom van Juda, als zoon van Kaleb, en als ‘vader van Beth-Gader’.

Bijbelverzen:

(1 Kronieken 2:51) Salma, de vader der Bethlehemieten; Haref, de vader van Beth-Gader.

Deel dit artikel op: