Hanoch


Eigennaam ♂

Betekenis: toewijding – ingewijd – toegewijd

Hij was de oudste zoon van Ruben

Bijbelverzen:

(Genesis 46:9) En de zonen van Ruben: Hanoch, en Pallu, en Hezron, en Karmi.

(Éxodus 6:14) (6:13) Dit zijn de hoofden van [ieder] huis hunner vaderen: de zonen van Ruben, den eerstgeborene van Israël, zijn Hanoch en Pallu, Hezron en Charmi; dit zijn de huisgezinnen van Ruben.

(Numeri 26:5) Ruben was de eerstgeborene van Israël. De zonen van Ruben waren: Hanoch, [van welken] was het geslacht der Hanochieten; van Pallu het geslacht der Palluïeten;

(1 Kronieken 5:3) De kinderen van Ruben, den eerstgeborene van Israël, zijn Hanoch en Pallu, Hezron en Charmi.

Deel dit artikel op: