Hamul


Eigennaam ♂

Betekenis: Medelijden – gespaard

Een zoon van Perez en kleinzoon van Juda

Bijbelverzen:

(Genesis 46:12) En de zonen van Juda: Er, en Onan, en Sela, en Perez, en Zerah. Doch Er en Onan waren gestorven in het land van Kanaän; en de zonen van Perez waren Hezron en Hamul.

(Numeri 26:21) En de zonen van Perez waren: van Hezron het geslacht der Hezronieten; van Hamul het geslacht der Hamulieten.

(1 Kronieken 2:5) De kinderen van Perez waren Hezron en Hamul.

Deel dit artikel op: