Hamram


Eigennaam ♂

Betekenis: Gegist – gerezen

De zoon van Dison

Bijbelverzen:

(1 Kronieken 1:41) De kinderen van Ana waren Dison; en de zonen van Dison waren Hamram, en Esban, en Jithran, en Cheran.

Deel dit artikel op: