Hammúël


Eigennaam ♂

Betekenis: Hitte van God – toorn van God

Een zoon van Misma, een Simeoniet, uit de familie van Saul

Bijbelverzen:

(1 Kronieken 4:26) De kinderen van Misma waren [dezen]: Hammúël zijn zoon, Zaccur zijn zoon, Simeï zijn zoon.

Deel dit artikel op: