Hachíla


Naam van een heuvel

Betekenis: ≈ Duister – donker van kleur

Een heuvel in de woestijn van Juda, geassocieerd met de omzwervingen van David.

Bijbelverzen:

(1 Samuël 23:19) Toen togen de Zifieten op tot Saul naar Gíbea, zeggende: Heeft zich niet David bij ons verborgen in de vestingen in het woud, op den heuvel van Hachíla, die aan de rechterhand der wildernis is?

(1 Samuël 26:1) De Zifieten nu kwamen tot Saul te Gíbea, zeggende: Houdt zich David niet verborgen op den heuvel van Hachíla, voor aan de wildernis?

(1 Samuël 26:3) En Saul legerde zich op den heuvel van Hachíla, die voor aan de wildernis is aan den weg, maar David bleef in de woestijn, en zag, dat Saul achter hem kwam naar de woestijn.

Deel dit artikel op: