Hachálja


Eigennaam ♂

Betekenis: ≈ Hij die wacht op de Heer – die de Here verlicht

De vader van Nehemía

Bijbelverzen:

(Nehémia 1:1) De geschiedenissen van Nehemía, zoon van Hachálja. En het geschiedde in de maand Chisleu, in het twintigste jaar, als ik te Susan in het paleis was;

(Nehémia 10:1) Tot de verzegelingen nu waren: Nehemía Hattirsátha, zoon van Hachálja, en Zidkía,

Deel dit artikel op: