Haggija


Eigennaam ♂

Betekenis: Feest van de Heer

Een Leviet die afstamt van Merári

Bijbelverzen:

(1 Kronieken 6:30) Zijn zoon Símea; zijn zoon Haggija; zijn zoon Asája.

Deel dit artikel op: