Hadlai


Eigennaam ♂

Betekenis: Verlaten – rondhangen – hinderen

Een Efraïmiet, de vader van Amasa.

Bijbelverzen:

(2 Kronieken 28:12) Toen maakten zich mannen op van de hoofden der kinderen van Efraïm, Azária, de zoon van Jóhanan, Beréchja, de zoon van Mesillémoth en Jehizkía, de zoon van Sallum, en Amása, de zoon van Hadlai, tegen degenen, die uit het heir kwamen.

Deel dit artikel op: