Hur


Eigennaam ♂

Betekenis: Hol – grot – spelonk

  1. Een man, die als assistent van Mozes en Aäron wordt genoemd.
    Hij wordt opnieuw genoemd in Exo_24: 14, als zijnde, samen met Aäron, door Mozes de leiding over het volk achtergelaten tijdens zijn beklimming van de Sinaï. De joodse traditie is dat hij de echtgenoot van Miriam was, en dat hij identiek was met Hur, 2.
  2. De grootvader van Bezáleël, de belangrijkste maker van de Tabernakel.
  3. De vierde van de vijf koningen van Midian
  4. Vader van Refája, die heerser was over de helft van de omgeving van Jeruzalem, en Nehemia hielp bij het herstel van de muur.
  5. Wes een commissaris van Salomo.

Bijbelverzen:

Éxodus 17:10 – Éxodus 17:12 – Éxodus 24:14 – Éxodus 31:2 – Éxodus 35:30 – Éxodus 38:22 – Numeri 31:8 – Jozua 13:21 – 1 Koningen 4:8 – 1 Kronieken 2:19 – 1 Kronieken 2:20 – 1 Kronieken 2:50 – 1 Kronieken 4:1 – 1 Kronieken 4:4 – 2 Kronieken 1:5 – Nehémia 3:9

Deel dit artikel op: