Geber


Eigennaam ♂

Betekenis: Held – machtige man

  1. Een zoon van Uri
  2. De zoon van Geber was een commissaris van Sálomo

Bijbelverzen:

(1 Koningen 4:13) De zoon van Geber was te Ramoth in Gílead; hij had de dorpen van Jaïr, den zoon van Manasse, die in Gílead zijn; [ook] had hij de streek van Argob, welke is in Basan, zestig grote steden, met muren en koperen grendelen.

(1 Koningen 4:19) Geber, de zoon van Uri, was in het land Gílead, het land van Sihon, den koning der Amorieten, en van Og, den koning van Basan, en hij was de enige bestelmeester, die in dat land was.

Deel dit artikel op: