Israel en Juda ten tijde van Jerobeam II en Uzzia, 8e eeuw v.C.


Deel dit artikel op: