Wederkomst


Van de Christus. In het Evangelie wordt niet van een wederkomst of tweede komst van Jezus gesproken, alleen van een terugkomen nadat Hij is heengegaan (Joh. 14:3) en van een komen zoals Hij is weggegaan (Hand. 1:11).
Het spreken over een wederkomst hangt derhalve samen met het geloof in de vleeswording van het Woord, de (le) komst van de eeuwige Logos in deze wereld, in nederigheid (Joh. 1:14; 8:42). Bij Zijn komst in heerlijkheid (Matt. 24:30) zal de Zoon des mensen oordelen (2 Tim. 4:1), de doden opwekken, en Zijn koningschap aan de Vader overdragen. Dan zal God alles in allen zijn (1 Kor. 15:23-28).

Deel dit artikel op: