Wasti


Perzisch: de begeerde, de door koning Ahasveros verstoten echtgenote (Est. 1:lt; 2:1,4, 17).

Deel dit artikel op: