Eva


Hebr. Chawwa, de levende. Zij is de moeder van het menselijk geslacht (Gen. 3:20). De slang verleidde haar tot het eten van de verboden vrucht van de boom der kennis (van goed en kwaad, Gen. 3:1-7; 2 Kor. 11:3). Ten gevolge daarvan werd zij met Adam uit het paradijs verdreven (Gen. 3:25). Haar zoons zijn Kaïn, Abel en Seth. Zie ook: Heva.

Deel dit artikel op: