Enak


Hals. Stamvader van de Enakieten, vóór-Hebreeuwse bewoners van Kanaan, reuzen, die de verspieders van Israël schrik inboezemden (Num. 13:33; Deut. 1:28; Joz. 14:15).

Deel dit artikel op: