Elizabet


God is mijn eed. De kinderloze vrouw van de priester Zacharias, nicht van Maria. Op hoge leeftijd krijgt zij nog een zoon: Johannes (de Doper, Luc. 1:57).

Deel dit artikel op: