Elisa


Mijn God heeft geholpen. De profeet die Elia opvolgde in het tienstammenrijk (1 Kon. 19:16; 2 Kon. 2:12). Hij is de helper van de mensen (2 Kon. 4:1-7; 5; vgl. Luc. 4:27) en politiek leider in de tijd van de koningen Joram, Jehu en Joas.

Deel dit artikel op: