Eliezer


Eliëzer
Omschrijving
Mijn God is hulp. De knecht van Abraham (Gen. 15:2). De naam komt veel voor in de bijbel. Eliëzer is o.a. ook de tweede zoon van Mozes, die besneden wordt op diens terugreis uit Midjan naar Egypte (Ex. 4:20 v)
Symboliek
Verzen
E

Deel dit artikel op: