Elia


Elia
Omschrijving
Mijn God is JHWH. Een profeet in Israël, de boetgezant tegenover koning Achab en de bestrijder van de Baals-cultus (1 Kon. 17:18). Door hem geschiedden er verschillende wonderen (1 Kon. 17:7-24). Maleachi profeteerde dat de aankondiger van ‘de grote dag’ van de Heer een Eliafi-guur zal zijn (Mal. 4:5 v). In het n.t. lezen we dat Johannes de Doper de Godsman is, met de kracht en de geest van Elia (Matt. 11:14; 17:10-12; Luc. 1:17). Als de profeet van het oude verbond verschijnt Elia met Mozes op de berg der verheerlijking aan Jezus (Matt. 17:3).
Symboliek
Verzen
E

Deel dit artikel op: