Eben-Haëzer


Een gedenksteen op de plaats van de overwinning van Samuël op de Filistijnen in de buurt van Mispa (1 Sam. 7:12). De naam wordt ook reeds als plaatsnaam gebruikt in het verhaal dat hier aan vooraf gaat (1 Sam 4:1; 5:1).

Deel dit artikel op: