Hinnom (zoon van)


Naam van een dal

Betekenis: Geklaag – geween

Dal van de zoon van Hinnom, z.w. van Jeruzalem, een voortzetting van het Kidron-dal. In dit dal was de offerplaats van kinderen, het Tofet . De Hebreeuwse naam ge-Hinnom wordt Gehenna, oftewel hel.

Bijbelverzen:

Jozua 15:8 – Jozua 18:16 – 2 Koningen 23:10 – 2 Kronieken 28:3 – 2 Kronieken 33:6 – Nehémia 11:30 – Jeremía 7:31 – Jeremía 7:32 – Jeremía 19:2 – Jeremía 19:6 – Jeremía 32:35

Deel dit artikel op: