Dagon


H1712 – דּגון (dâgôn)

Naam van een afgod

Betekenis:
Een vis

Omschrijving

Een Filistijnse god. De beroemdste tempels van Dagon waren in Gaza en Asdod.

Bijbelverzen

ot7-16:23 Richteren 16:23 , ot9-5:2 1 Samuël 5:2 , ot9-5:3 1 Samuël 5:3 , ot9-5:4 1 Samuël 5:4 , ot9-5:5 1 Samuël 5:5 , ot9-5:7 1 Samuël 5:7 , ot13-10:10 1 Kronieken 10:10

Deel dit artikel op: