Bíleam


Eigennaam ♂ & Plaatsnaam

Betekenis: De vernietiging van de mensen – verkwisting van het volk

  1. De heidense profeet uit Pethor aan de Eufraat. Hij is de ‘ziener’ die door Balak van Moab gehuurd wordt om Israël te vervloeken, maar zijn machtsspreuken betekenen niet de ondergang van het volk, maar zijn een zegen. Hij zou Israël grote schade hebben berokkend door zijn advies aan de Midianieten om het volk over te halen tot de dienst van Baäl-Peor.
  2. Een stad in de westelijke helft van Manasse, gegeven aan de Kahathieten.

Bijbelverzen:

Numeri 22:5 – Numeri 22:7 – Numeri 22:8 – Numeri 22:9 – Numeri 22:10 – Numeri 22:12 – Numeri 22:13 – Numeri 22:14 – Numeri 22:16 – Numeri 22:18 – Numeri 22:20 – Numeri 22:21 – Numeri 22:23 – Numeri 22:27 – Numeri 22:28 – Numeri 22:29 – Numeri 22:30 – Numeri 22:31 – Numeri 22:34 – Numeri 22:35 – Numeri 22:36 – Numeri 22:37 – Numeri 22:38 – Numeri 22:39 – Numeri 22:40 – Numeri 22:41 – Numeri 23:1 – Numeri 23:2 – Numeri 23:3 – Numeri 23:4 – Numeri 23:5 – Numeri 23:11 – Numeri 23:16 – Numeri 23:25 – Numeri 23:26 – Numeri 23:27 – Numeri 23:28 – Numeri 23:29 – Numeri 23:30 – Numeri 24:1 – Numeri 24:2 – Numeri 24:3 – Numeri 24:10 – Numeri 24:12 – Numeri 24:15 – Numeri 24:25 – Numeri 31:8 – Numeri 31:16 – Deuteronomium 23:4 – Deuteronomium 23:5 – Jozua 13:22 – Jozua 24:9 – Jozua 24:10 – 1 Kronieken 6:70 – Nehémia 13:2 – Micha 6:5 – 2 Petrus 2:15 – Judas 1:11 – Openbaring 2:14

Deel dit artikel op: