Dámaris


G1152 – Δάμαρις (Damaris)

Eigennaam ♀

Betekenis:
Een vaars

Omschrijving

De naam van een vrouwelijke christen uit Athene, bekeerd door de prediking van Paulus

Bijbelverzen

nt5-17:34 Handelingen 17:34 ,

Deel dit artikel op: