Bigthan


Eigennaam ♂

Betekenis: In de wijnpers – gever van vlees

Een van de eunuchen die de wacht hielden bij de deur in het hof van Ahasvéros. Met Theres spande hij samen tegen het leven van de koning. Mórdechai ontdekte de samenzwering en de daders werden opgehangen

Bijbelverzen:

(Esther 2:21) In die dagen, als Mórdechai in de poort des konings zat, werden Bigthan en Theres, twee kamerlingen des konings van de dorpelwachters, zeer toornig, en zij zochten de hand te slaan aan den koning Ahasvéros.

(Esther 6:2) En men vond geschreven, dat Mórdechai had te kennen gegeven van Bigthána en Theres, twee kamerlingen des konings, uit de dorpelwachters, die de hand zochten te leggen aan den koning Ahasvéros.

Deel dit artikel op: