Beth-San


Plaatsnaam

Betekenis: Huis van rust – huis van ivoor

Bijbelverzen:

(1 Samuël 31:10) En zij leiden zijn wapenen in het huis van Astharôth; en zijn lichaam hechtten zij aan den muur te Beth-San.

(1 Samuël 31:12) Zo maakten zich op alle strijdbare mannen, en gingen den gehelen nacht, en zij namen het lichaam van Saul, en de lichamen zijner zonen, van den muur te Beth-San; en zij kwamen te Jabes, en brandden ze aldaar.

(2 Samuël 21:12) Zo ging David henen, en nam de beenderen van Saul, en de beenderen van Jónathan, zijn zoon, van de burgeren van Jabes in Gílead, die dezelve gestolen hadden van de straat Beth-San, alwaar de Filistijnen ze hadden opgehangen, ten dage als de Filistijnen Saul sloegen op Gilbóa.

Deel dit artikel op: