Beth-Rechob


Plaatsnaam

Betekenis: Plaats van de kamer – huis van de straat

Een plaats in de buurt van het dal met de stad Laïs later veranderde de naam in Dan

Bijbelverzen:

(Richteren 18:28) En er was niemand, die hen verloste; want zij was verre van Sidon, en zij hadden niets met enigen mens te doen; en zij [lag] in het dal, dat bij Beth-Rechob is. Daarna herbouwden zij de stad, en woonden daarin.

(2 Samuël 10:6) Toen nu de kinderen Ammons zagen, dat zij zich bij David stinkende gemaakt hadden, zonden de kinderen Ammons heen, en huurden van de Syriërs van Beth-Rechob, en van de Syriërs van Zoba, twintig duizend voetvolks, en van den koning van Máächa duizend man, en van de mannen van Tob twaalf duizend man.

Deel dit artikel op: