Beth-Peor


Plaatsnaam

Betekenis: Huis van Peor

Een plaats in het oosten van de Jordaan, tegenover Jericho en tien kilometer boven Beth-Haran

Bijbelverzen:

(Deuteronomium 3:29) Alzo bleven wij in dit dal tegenover Beth-Peor.

(Deuteronomium 4:46) Aan deze zijde van de Jordaan, in het dal tegenover Beth-Peor, in het land van Sihon, den koning der Amorieten, die te Hesbon woonde; welken Mozes sloeg, en de kinderen Israëls, als zij uit Egypte waren uitgetogen,

(Deuteronomium 34:6) En Hij begroef hem in een dal, in het land van Moab, tegenover Beth-Peor; en niemand heeft zijn graf geweten, tot op dezen dag.

(Jozua 13:20) En Beth-Peor, en Asdôth-Pisga, en Beth-Jesimôth;

Deel dit artikel op: