Ben


Eigennaam ♂

Betekenis: Zoon

Een leviet, één van de door David aangestelde portiers voor de ark.

Bijbelverzen:

(1 Kronieken 15:18) En met hen hun broeders van de tweede orde: Zechárja, Ben en Jaäzíël, en Semíramoth, en Jehíël, en Unni, Elíab, en Benája, en Maäséja, en Mattíthja, en Eliféle, en Miknéja, en Obed-Edom, en Jeíël, de poortiers.

Deel dit artikel op: