Belial


Term & scheldwoord

Betekenis: Nutteloos – waardeloos – roekeloosheid – wetteloosheid

Niet strikt een eigennaam, maar gebruikt als scheldwoord “Een man van Belial” is een waardeloze, wetteloze kerel. “Belials-kinderen” zijn waardeloze, wetteloze personen

Bijbelverzen:

Deuteronomium 13:13 – Deuteronomium 15:9 – Richteren 19:22 – Richteren 20:13 – 1 Samuël 1:16 – 1 Samuël 2:12 – 1 Samuël 10:27 – 1 Samuël 25:17 – 1 Samuël 25:25 – 1 Samuël 30:22 – 2 Samuël 16:7 – 2 Samuël 20:1 – 2 Samuël 22:5 – 2 Samuël 23:6 – 1 Koningen 21:10 – 1 Koningen 21:13 – 2 Kronieken 13:7 – Job 34:18 – Psalmen 18:4 – Psalmen 41:8 – Psalmen 101:3 – Spreuken 6:12 – Spreuken 16:27 – Spreuken 19:28 – Nahum 1:11 – Nahum 1:15 – 2 Korinthe 6:15

Deel dit artikel op: