Barkos


Eigennaam ♂

Betekenis: Zoon van Kos – zoon zoals zijn vader – schilder

het hoofd van een van de families van Nethínim die met Zerubbábel terugkeerde uit Babylon

Bijbelverzen:

(Ezra 2:53) De kinderen van Barkos, de kinderen van Sísera, de kinderen van Thamah;

(Nehémia 7:55) De kinderen van Barkos, de kinderen van Sísera, de kinderen van Thamah;

Deel dit artikel op: