Baäl-Salísa


Plaatsnaam

Betekenis: De derde heer – Plaats in een driehoek

Bijbelverzen:

(2 Koningen 4:42) En er kwam een man van Baäl-Salísa, en bracht den man Gods broden der eerstelingen, twintig gerstebroden, en groene aren in haar hulzen; en hij zeide: Geef aan het volk, dat zij eten.

Deel dit artikel op: