Baäl-Hazor


Plaatsnaam

Betekenis: Heer van het dorp

Bijbelverzen:

(2 Samuël 13:23) En het geschiedde, na twee volle jaren, dat Absalom, schaapsscheerders had te Baäl-Hazor, dat bij Efraïm is; zo nodigde Absalom al des konings zonen.

Deel dit artikel op: