Asteroth-Karnáïm


Plaatsnaam

Betekenis: Tweehoornige Astarte

Bijbelverzen:

(Genesis 14:5) Zo kwam Kedor-Laómer in het veertiende jaar, en de koningen, die met hem waren, en sloegen de Refaïeten in Asteroth-Karnáïm, en de Zuzieten in Ham, en de Emieten in Schave-Kiriatháïm;

Deel dit artikel op: