Archeláüs


Eigennaam ♂

Betekenis: Prins van het volk – vorst van het volk – baas

Bijbelverzen:

(Matthéüs 2:22) Maar als hij hoorde, dat Archeláüs in Judéa koning was, in de plaats van zijn vader Heródes, vreesde hij daarheen te gaan; maar door Goddelijke openbaring vermaand in den droom, is hij vertrokken in de delen van Galiléa.

Deel dit artikel op: