Apollónia


Plaatsnaam

Betekenis: Van Apollo – verwoesting – vernietiging

Bijbelverzen:

(Handelingen 17:1) En door Amfípolis en Apollónia hun weg genomen hebbende, kwamen zij te Thessaloníca, alwaar een synagoge der Joden was.

Deel dit artikel op: