Amitthai


Eigennaam ♂

Betekenis: Mijn waarheid – waarheid van God

Bijbelverzen:

(2 Koningen 14:25) Hij bracht ook weder de landpale van Israël van den ingang van Hamath, tot aan de zee van het vlakke veld; naar het woord des HEEREN, des Gods van Israël, dat Hij gesproken had door den dienst van Zijn knecht Jona, den zoon van Amitthai, den profeet, die van Gath-Hefer was.

(Jona 1:1) En het woord des HEEREN geschiedde tot Jona, den zoon van Amitthai, zeggende:

Deel dit artikel op: