Alva


Eigennaam ♂

Betekenis: Ongerechtigheid – slechtheid

Bijbelverzen:

(Genesis 36:40) En dit zijn de namen der vorsten van Ezau, naar hun geslachten, naar hun plaatsen, met hun namen: de vorst Timna, de vorst Alva, de vorst Jetheth,

Deel dit artikel op: