Allon


Eigennaam ♂ & Plaatsnaam

Betekenis: Eik – sterke boom

Bijbelverzen:

(Jozua 19:33) En hun landpale is van Helef, van Allon tot Zaänannim, en Adámi-Nekeb, en Jábneël, tot Lakkum; en haar uitgangen zijn aan de Jordaan.

(1 Kronieken 4:37) En Ziza, de zoon van Sifeï, den zoon van Allon, den zoon van Jedája, den zoon van Simri, den zoon van Semája;

Deel dit artikel op: