Allon-Báchuth


Naam van een boom

Betekenis: Eik van geween

Bijbelverzen:

(Genesis 35:8) En Debóra, de voedster van Rebekka, stierf, en zij werd begraven onder aan Beth-El; onder dien eik, welks naam hij noemde Allon-Báchuth.

Deel dit artikel op: