Ahóhi


Eigennaam ♂

Betekenis: Broeder van warmte – broeder van vuur

Bijbelverzen:

(2 Samuël 23:9) En na hem was Eleázar, de zoon van Dodo, zoon van Ahóhi, deze was onder de drie helden met David, toen zij de Filistijnen beschimpten, die aldaar ten strijde verzameld waren, en de mannen van Israël waren opgetogen.

Deel dit artikel op: