Abel-Maïm


Plaatsnaam

Betekenis: Watervlakte

Bijbelverzen:

(2 Kronieken 16:4) En Benhadad hoorde naar den koning Asa, en zond de oversten der heiren, die hij had, tegen de steden van Israël, en zij sloegen Ijon, en Dan, en Abel-Maïm, en alle schatsteden van Nafthali.

Deel dit artikel op: