Agabus


Een christelijke profeet uit Judéa die tweemaal wordt genoemd in Handelingen. In Handelingen 11:27 is hij in Antiochië en hij voorspelt ‘een grote hongersnood over de hele wereld’, die in de dagen van Claudius heeft plaatsgevonden. Dit bezoek van Agabus aan Antiochië vond plaats in de winter van 43-44 na Christus.

Twee punten moeten worden opgemerkt:

  1. De gave van profetie neemt hier de vorm van voorspelling aan. De belangrijkste functie van de profeet was om morele en geestelijke waarheid te onthullen. Hij of zij was eerder een ‘verteller’ dan een ‘voorspeller’. De interpretatie van Gods’ boodschap nam soms de vorm aan van het voorspellen van gebeurtenissen.
  2. De uitdrukking ‘over de hele wereld’ (synoniem met het Romeinse Rijk) moet gezien worden als een overdrijving omdat het om het gebied onder het bewind van keizer Claudius ging. Er is wel voldoende bewijs voor ernstige hongersnoden in verschillende gebieden tijdens het bewind van Claudius en ook in Judea onder de procureurs Cuspius Fadus en Tiberius Alexander.

In Handelingen 21:10 vinden we Agabus in Caesarea waar hij Paulus waarschuwt voor de gevangenschap en het lijden dat Paulus zou ondergaan als hij naar Jeruzalem zou afreizen. Paulus luisterde niet naar hem.

In de late traditie is Agabus opgenomen in de lijsten van de zeventig discipelen van Christus.


Betekenis

Betekenis onduidelijk. Mogelijk landbouwer, aankondiger, schitterend of sprinkhaan.


Algemeen

Geslacht: Man

Periode: rond 45 na Christus.

Hebreeuws: NVT

Grieks: Ἄγαβος


Bijbelverzen

Het woord komt in 2 bijbelverzen voor:

(Handelingen 11:28) En een uit hen, met name Agabus, stond op, en gaf te kennen door den Geest, dat er een grote hongersnood zou wezen over de gehele wereld; dewelke ook gekomen is onder den keizer Claudius.

(Handelingen 21:10) En als wij daar vele dagen gebleven waren, kwam er een zeker profeet af van Judéa, met name Agabus;

Deel dit artikel op: