Hesbon


H2809 – חֶשְׁבּוֹן (cheshbôn)

Plaatsnaam

Betekenis:
Intelligentie – bolwerk – rekening

Omschrijving

De hoofdstad van Sihon, koning van de Amorieten. Het was gelegen aan de westelijke grens van de hoogvlakte Mishor en op de grenslijn tussen de stammen Ruben en Gad.

Bijbelverzen

ot4-21:25 Numeri 21:25 , ot4-21:26 Numeri 21:26 , ot4-21:27 Numeri 21:27 , ot4-21:28 Numeri 21:28 , ot4-21:30 Numeri 21:30 , ot4-21:34 Numeri 21:34 , ot4-32:3 Numeri 32:3 , ot5-1:4 Deuteronomium 1:4 , ot5-2:24 Deuteronomium 2:24 , ot5-2:26 Deuteronomium 2:26 , ot5-2:30 Deuteronomium 2:30 , ot5-3:2 Deuteronomium 3:2 , ot5-3:6 Deuteronomium 3:6 , ot5-4:46 Deuteronomium 4:46 , ot5-29:7 Deuteronomium 29:7 , ot6-9:10 Jozua 9:10 , ot6-12:2 Jozua 12:2 , ot6-12:5 Jozua 12:5 , ot6-13:10 Jozua 13:10 , ot6-13:17 Jozua 13:17 , ot6-13:21 Jozua 13:21 , ot6-13:26 Jozua 13:26 , ot6-13:27 Jozua 13:27 , ot6-21:39 Jozua 21:39 , ot7-11:19 Richteren 11:19 , ot7-11:26 Richteren 11:26 , ot13-6:81 1 Kronieken 6:81 , ot16-9:22 Nehémia 9:22 , ot22-7:4 Hooglied 7:4 , ot23-15:4 Jesaja 15:4 , ot23-16:8 Jesaja 16:8 , ot23-16:9 Jesaja 16:9 , ot24-48:2 Jeremía 48:2 , ot24-48:45 Jeremía 48:45 , ot24-49:3 Jeremía 49:3

Deel dit artikel op: